Konkurs za regresiranje dela troškova boravka u predškolskoj ustanovi i osnovnoj školi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU POLITIKU I DEMOGRAFIJU Konkurs za regresiranje dela troškova boravka u predškolskoj ustanovi i osnovnoj školi za 2011. godin Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2011. godinu obezbeđena su sredstva za regresiranje dela troškova boravka u predškolskoj ustanovi i osnovnoj školi koja organizuje boravak dece predškolskog uzrasta, za dete trećeg, […]

Nastavi

Dodela sredstava za decu i porodicu

how can i get my ex girlfriend back POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU POLITIKU I DEMOGRAFIJU Dodela sredstava za decu i porodicu Javni oglas za dodelu sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2009 godini za decu i porodicu I Na osnovu člana 16. i 17. stav 3. Odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2009. […]

Nastavi