Konkurs organizacijama u čijem radu su upotrebi jezici i pisama nacionalnih manjina

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE Konkurs organizacijama u čijem radu su upotrebi jezici i pisama nacionalnih manjina Konkurs za raspodelu budžetskih sredstava organima i organizacijama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma nacionalnih manjina za 2010. godinu Sredstva u iznosu od 10.700.000,00 (slovima: desetmilionasedamstohiljadadinara) dinara će se […]

Nastavi