Javni konkurs za finansiranje sprovođenja javnih radova

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU ZAPOŠLJAVNJE I RAVNOPRAVNOST Javni konkurs za finansiranje sprovođenja javnih radova na teritoriji AP Vojvodine  u 2016. godini I  OPIS PROGRAMA I VISINA SREDSTAVA Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koju organizuje Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, u skladu sa Pokrajinski  akcionim planom zapošljavanja  u AP Vojvodini za […]

Nastavi

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom

Predmet Konkursa je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, supružnicima i vanbračnim partnerima sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine koji nemaju stambeni prostor u vlasništvu/suvlasništvu. Pod seoskim kućama iz stava 1. smatraju se nepokretnosti koje se nalaze u selima izvan gradskih i opštinskih sedišta, prigradskih i vikend naselja. Učesnici Konkursa mogu da apliciraju samo sa jednom prijavom, a visina dodeljenih sredstava ne može biti veća od 1.000.000,00 dinara.

Nastavi

Javni oglas za finansiranje sprovođenja javnih radova na teritoriji AP Vojvodine

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU ZAPOŠLJAVNJE I RAVNOPRAVNOST Javni oglas za finansiranje sprovođenja javnih radova na teritoriji AP Vojvodine u 2015. godini OPIS PROGRAMA I VISINA SREDSTAVA JAVNI RADOVI su mera aktivne politike zapošljavanja koja prediđa odobravanje sredstava za zapošljavanje nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i podrazumeva sprovođenje aktivnosti koje preduzima podnosilac/izvođač javnog […]

Nastavi