Treći poziv za podnošenje predloga projekata – IPA Hu-Srb

INTERREG-IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SARADNJE MAĐARSKA–SRBIJA Treći poziv za podnošenje predloga projekata (otvoren)   Pregled Interreg-IPA program prekogranične saradnje Mađarska–Srbija je lansirao Treći poziv za podnošenje predloga projekata 1. juna 2019. godine. Treći poziv za podnošenje predloga projekata, pod referentnim brojem HUSRB/1903, sa budžetom IPA fonda od 10.38 miliona evra namenjen je širokom dijapazonu podnosilaca predloga […]

Nastavi