Konkurs za odabir gradova/opština – podizanje kapaciteta novih lokalnih inicijativa mladih

GRUPA „HAJDE DA…“, uz finansijsku podršku Olof Palme International Center-a, realizuje projekat „Inicijativa za podsticanje autentičnog aktivizma, kroz podršku većoj odgovornosti organizacija civilnog društva u Srbiji i podršku novim i svežim inicijativama mladih“ i u okviru njega raspisuje: Konkurs za odabir gradova/opština u Srbiji u kojima će u toku 2012. godine biti sprovedeni intenzivni programi […]

Nastavi