Konkurs za odabir gradova/opština – podizanje kapaciteta novih lokalnih inicijativa mladih

Konkursi

GRUPA „HAJDE DA…“, uz finansijsku podršku Olof Palme International Center-a, realizuje projekat „Inicijativa za podsticanje autentičnog aktivizma, kroz podršku većoj odgovornosti organizacija civilnog društva u Srbiji i podršku novim i svežim inicijativama mladih“ i u okviru njega raspisuje:

Konkurs za odabir gradova/opština u Srbiji u kojima će u toku 2012. godine biti sprovedeni intenzivni programi obuke namenjeni podizanju kapaciteta novih lokalnih inicijativa mladih

Cilj projekta
Opšti cilj projekta je podrška novim lokalnim inicijativama mladih i podrška autentičnom lokalnom aktivizmu, kao glavnom pokretaču sprovođenja omladinske politike i osnivanja novih organizacija civilnog društva i/ili lokalnih pokreta.

O konkursu
U skladu sa ciljevima projekta, Grupa „Hajde da…“ iz Beograda raspisuje konkurs za gradove/opštine/kancelarije za mlade da se prijave za učešće na projektu. Ovaj javni konkurs je raspisan kako bi sve opštine/gradovi imale jednake mogućnosti da budu uključene i na taj način, bile izabrane u transparentnom procesu.

Pravo učešća na Konkursu imaju sve opštine i gradovi na teritoriji Srbije koji žele da nastave odgovornu stratešku brigu o mladima u svojoj zajednici i koji na navedene adrese i u navedenom roku dostave popunjeni Upitnik koji se nalazi u prilogu. Kriterijum za odabir kancelarije za mlade, tj. opštine/ grada biće kvantitativne i kvalitativne ocene sledećih pokazatelja:

1.    da li kancelarija za mlade/grad/opština koja se prijavi za obuke ima kapacitet da  (uz pomoć Grupe Hajde da…) organizuje sve programe obuke za svoje saradnike, partnere i korisnike?

2.    spremnost opštine / grada da učestvuje u svim aktivnostima i sufinansira deo aktivnosti (detaljne informacije nalaze se u Dokumentu 2. Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, član 4.) u okviru ovog projekta?

Pravo učešća na Konkursu imaju sve opštine i gradovi koji žele da nastave odgovornu stratešku brigu za mlade u svojoj zajednici

Sve dokumente je potrebno dostaviti i elektronski i u štampanom formatu (putem pošte ili lično) najkasnije do 21. maja 2012. godine.

Putem maila poslati elektronske verzije svih dokumenta (kao i eventualna pitanja) na e-mail adresu suzana@hajdeda.org.rs

Poštom je potrebno poslati štampane (potpisane i pečatom overene verzije) na adresu:
Grupa „Hajde da…“, Knez Danilova 12/84, 11000 Beograd.

Sve potrebne dokumente možete preuzeti ovde

Link