Program za rome u nepovoljnom položaju

FOND ZA OBRAZOVANJE ROMA Program za rome u nepovoljnom položaju Rok za predaju dokumentacije: 31. decembar 2013. Krug aplikanata: NVO, državne institucije, ministarstva, lokalne samouprave, škole, predškolske ustanove, obdaništa, itd. Najvažniji cilj REF-a je smanenje razlike u obrazovanju roma I ne roma pomoću projekata koji se odnose na izradu studija I rešenja u politici obrazovanja […]

Nastavi