CREATIVE EUROPE PROGRAMME (CREA) – Evropski zajednički razvoj (CREA-MEDIA-2024-CODEV)

CREATIVE EUROPE PROGRAMME (CREA) – Evropski zajednički razvoj (CREA-MEDIA-2024-CODEV) Cilj podrške evropskom zajedničkom razvoju je podrška saradnji između evropskih produkcijskih kompanija koje razvijaju dela sa jakim potencijalom za međunarodne publike. Učesnici: najmanje dve evropske nezavisne producentske kuće. Podržana aktivnost: Podržaće se razvoj jednog projekta za komercijalnu eksploataciju namenjenog za bioskopsko prikazivanje, televizijsko emitovanje ili komercijalnu […]

Nastavi