Đilas najavio izmene Zakona o finansiranju lokalne samouprave

Beograd će se odreći 10% poreza na zarade u korist nerazvijenih opština Vladajuća koalicija staviće na prvu narednu vanrednu sednicu parlamenta predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave, kojim će biti omogućeno da lokalne samouprave ostvare dvostruko veći prihod na ime poreza na zarade ostvarene na njihovoj teritoriji, najavio je danas […]

Nastavi

Maloprodajni objekti nisu obavezni da uvode HACCP standard

Ministarstvo poljoprivrede i trgovine saopštilo je 6. juna da objekti za promet hrane na malo nisu obavezni da uvode Hasap standard (Program analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka – HACCP), već samo dobru distributivnu i higijensku praksu. – Uprava za veterinu je donela Instrukciju o načinu i postupku sprovođenja službene kontrole u maloprodajnim objektima u […]

Nastavi

Subvencionisani krediti za agrar sa kamatom od 8%

Potpisani ugovori sa šest banaka Ministar poljoprivrede i trgovine Dušan Petrović i predstavnici šest banaka potpisali su 6. juna u Vladi Srbije ugovore o subvencionisanju dela kamate za dinarske kredite namenjene finansiranju primarne poljoprivredne proizvodnje. Krediti će biti odobravani na period do tri godine, sa efektivnom kamatnom stopom od osam odsto godišnje. Ugovore su potpisali […]

Nastavi