Konkurs za EM stipendije u okviru SIGMA projekta

ERASMUS MUNDUS WESTERN BALKANS Konkurs za EM stipendije u okviru SIGMA projekta Novi konkurs za Erazmus Mundus stipendije u okviru SIGMA projekta-mreze za razmenu se otvara 06. decembra 2013. godine. U okviru ovog poziva dodeljuju se stipendije za razmene na svim nivoima studija, kao i razmene nastavnog i administrativnog osoblja. Krug aplikanta: studenti. Rok z […]

Nastavi

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva

 MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2014. godini Konkurs se odnosi na projekte iz sledećih oblasti: 1.    muzike  (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija); 2.    scenskog stvaralaštva i intepretacije (oblasti: drama, opera, balet i ples); 3.    vizuelnih (likovnih i primenjenih) umetnosti, multimedije i arhitekture; 4.    književnosti […]

Nastavi

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta i omladine

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta i omladine Pokrajinskom Skupštinskom odlukom o budžetu APV za 2014. godinu („Službeni list AP Vojvodine“, broj 50/13) planirana su sredstva za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta i omladine od interesa za AP Vojvodinu u ukupnom iznosu od 315.158.941,00 dinara. 1.    PODNOSIOCI ZAHTEVA […]

Nastavi