Podrška programima i aktivnostima udruženja žena na selu u AP Vojvodini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim organizacijama/udruženjima građana za podršku programima i aktivnostima udruženja žena na selu u AP Vojvodini sa ciljem ekonomskog osnaživanja žena u ruralnim sredinama Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 2.900.000,00 dinara (slovima:dvamilionadevetstohiljadadinara), obezbeđenim […]

Nastavi

Bespovratna sredstva gradovima i opštinama za finansiranje projekata u oblasti afirmacije seoskih sredina kao turističkog potencijala

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava gradovima i opštinama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekata u oblasti afirmacije seoskih sredina kao turističkog potencijala – „Selo sa razglednice“ Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 dinara (slovima:trimilionadinara) obezbeđenim […]

Nastavi

Sredstva za podsticanje programa i aktivnosti od javnog interesa iz oblasti zaštite porodice i dece i socijalne zaštite

MINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE Poziv za podnošenje zahteva za dodelu sredstava za podsticanje programa i aktivnosti od javnog interesa iz oblasti  zaštite porodice i dece i socijalne zaštite Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu («Službeni glasnik RS», broj 110/13) u razdelu 30-Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, funkcija 040-Porodica i deca, […]

Nastavi