Konkurs za podršku karijernom vođenju i savetovanju mladih

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Konkurs za podršku karijernom vođenju i savetovanju mladih Pravo učešća na konkursimu imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije; koji su upisani u Jedinstvenu evidencijuudruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene […]

Nastavi

Konkurs za podršku promociji evropskih mogućnosti za mlade

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Konkurs za podršku promociji evropskih mogućnosti za mlade Pravo učešća na konkursimu imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije; koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja […]

Nastavi

Konkurs za podršku radu i umrežavanje kancelarija za mlade

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Konkurs za podršku radu i umrežavanje kancelarija za mlade Pravo učešća na konkursimu imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije; koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu […]

Nastavi