Konkurs za raspodelu podsticaja za posebne programe usavršavanja stručnog znanja poljoprivrednih proizvođača u 2014. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE Konkurs za raspodelu podsticaja za posebne programe usavršavanja stručnog znanja poljoprivrednih proizvođača u 2014. godini Raspisuje se konkurs za raspodelu podsticaja za posebne programe za usavršavanje stručnog znanja poljoprivrednih proizvođača, utvrđenih Pravilnikom o korišćenju podsticaja za unapređenje stručnog znanja i usavršavanja ljudskih kapaciteta („Službeni glasnik RS”, broj 59/13 i […]

Nastavi

Konkurs Fonda za mlade talente za studije u inostranstvu

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Konkurs Fonda za mlade talente za studije u inostranstvu Ministarstvo omladine i sporta sa zadovoljstvom saopštava da je, 15. jula 2014. godine, Fond za mlade talente Republike Srbije raspisao Konkurs za stipendiranje najboljih studenatastudija drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica Evropske unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) […]

Nastavi

Sufinansiranje realizacije projekata korišćenja solarne energije za pripremu tople potrošne vode u objektima javne namene

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja solarne energije za pripremu tople potrošne vode u objektima javne namene Obаveštаvаmo Vаs dа je Pokrаjinski sekretаrijаt zа energetiku i mineralne sirovine rаspisаo Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja solarne […]

Nastavi