Javni poziv za prijavu projekta za Program podrške unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno

MINISTARSTVO PRIVREDE Javni poziv za prijavu projekta za Program podrške unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno – EIB 8 I. Podnosilac prijave projekta Podnosilac prijave projekta je jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji je planirana realizacija određenog projekta, a ukoliko projekat realizuje više jedinica lokalne samouprave, podnosilac prijave projekta su jedinice lokalne samouprave […]

Nastavi

Godišnji konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2016. godini

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA Godišnji konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2016. godini Predmet ovog konkursa je finansiranje ili učešće u finansiranju programa kojima se doprinosi unapređenju položaja osoba sa invaliditetom do njihovog punog učešća u društvu kroz uklanjanje prepreka sa kojima se susreću u različitim […]

Nastavi

Konkurs za finansiranje organizacije međunarodnih sportskih priredbi od interesa za AP Vojvodinu

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU Konkurs za finansiranje organizacije međunarodnih sportskih priredbi od interesa za AP Vojvodinu Konkurs traje do 18.02.2016. Konkurs je namenjen sportskim organizacijama koje organizuju sportske priredbe (sportske manifestacije i sportska takmičenja) od interesa za Autonomnu Pokrajinu Vojvodinu i ispunjavaju sledeće uslove: 1.    da su upisane u odgovarajući registar u skladu […]

Nastavi