4 konkursa Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO OINFORMISANJE 1.    Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2016. godini 2.    Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata  u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva AP Vojvodine u 2016. godini 3.    Konkurs za sufinansiranje nabavke […]

Nastavi

Javni poziv za dodelu subvencije nezaposlenim licima za samozapošljavanje

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA Javni poziv za dodelu subvencije nezaposlenim licima za  samozapošljavanje u  AP Vojvodini u 2016. godini I OPIS PROGRAMA I VISINA SREDSTAVA Javni poziv za dodelu subvencije nezaposlenim licima za samozapošljavanje predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći. Sredstva za dodelu subvencija za samozapošljavanje nezaposlenih lica, u […]

Nastavi

Javni poziv za dodelu subvencije poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA Javni poziv za dodelu subvencije poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica u AP Vojvodini u 2016. godini I OPIS PROGRAMA I VISINA SREDSTAVA Javni poziv za dodelu subvencije poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica (daljem tekstu: Javni poziv) predstavlja osnov za dodelu de minimis državne pomoći. Sredstva za dodelu […]

Nastavi