Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa Inkluzija Roma

FONDACIJA A OTVORENO DRUŠTVO Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa Inkluzija Roma Na konkurs se mogu podneti projekti koji: •    doprinose otvaranju dijaloga unutar romske zajednice o običajima i obrascima života koji otežavaju lični razvoj i društvenu pokretljivost pripadnika zajednice, predlažu nove održive modele emancipacije i podržavaju članove zajednice da usvoje nove prakse; •   […]

Nastavi

Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa Prevazilaženje segregativnog multikulturalizma

FONDACIJA A OTVORENO DRUŠTVO Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa Prevazilaženje segregativnog multikulturalizma: ka interkulturalizmu Na konkurs se mogu podneti projekti koji: •    zagovaraju usvajanje integrativnih manjinskih politika na nacionalnom i lokalnom nivou; afirmišu interkulturalizam kao instrument prevazilaženja segregativnog multikulturalizma i društvene (samo)izolacije manjina; i/ili predlažu modele njihove primene naročito u oblasti obrazovanja i […]

Nastavi

Konkurs „Mali grantovi 2017” – prijem projektnih prijava

AMBASADA REPUBLIKE POLJSKE Konkurs „Mali grantovi 2017” – prijem projektnih prijava Ambasada Republike Poljske u Beogradu sa zadovoljstvom obaveštava da je otvoren ovogodišnji konkurs „Mali grantovi 2017” koji se finansira iz budžeta Republike Poljske Za finansiranje projekata mogu konkurisati: • nevladine organizacije; • ustanove od javnog značaja; • administracija na centralnom i lokalnom nivou; • […]

Nastavi