Konkurs za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Kanjiža u 2017. godini

OPŠTINA KANJIŽA Konkurs za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Kanjiža u 2017. godini Sredstva iz budžeta opštine Kanjiža u 2017. godini za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Kanjiža dodeljuju se u visini od 2.000.000,00  (dvamiliona) dinara. Pravo podnošenja prijave na konkurs imaju crkvene opštine tradicionalnih crkava i […]

Nastavi

COSME javni poziv za turizam

AGENCIJA ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA EVROPSKE UNIJE COSME javni poziv za turizam: Podrška promociji i razvoju transnacionalnih tematskih turističkih proizvoda povezanih sa kulturom i kreativnim industrijama Agencija za mala i srednja preduzeća Evropske unije (EASME) objavila je javni poziv u okviru COSME programa za sufinansiranje projekata u cilju pružanja podrške promociji i razvoju transnacionalnih […]

Nastavi