Javni konkurs za finansiranje posebnih programa za potrebe i interese građana u oblasti sporta u opštini Kanjiža

OPŠTINA KANJIŽA Javni konkurs za finansiranje posebnih programa za potrebe i interese građana u oblasti sporta u opštini Kanjiža iz budžeta opštine Kanjiža u 2018. godini Odlukom o budžetu opštine Kanjiža za 2018. godinu („Službeni list opštine Kanjiža“, br. 19/2017) planirana su sredstva za finansiranje posebnih programa u oblasti sporta u ukupnom iznosu od 600.000,00 […]

Nastavi

Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje javni konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude u 2018. godini. Konkursom je predviđena dodela kreditnih sredstava za unapređenje kvaliteta turističke ponude i intenziviranje njenog korišćenja, izgradnju turističke infrastrukture i suprastrukture […]

Nastavi

Konkurs za dodelu subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2018. godini

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA Konkurs za dodelu subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2018. godini Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje javni konkurs za dodelu subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2018. godini. Konkursom su predviđeni podsticaji za izgradnju infrastrukture i suprastrukture u turističkim destinacijama kao i za […]

Nastavi