Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Konkurs se raspisuje za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine za realizaciju programa i projekata iz oblasti informisanja na jezicima nacionalnih manjina. Specifičan cilj konkursa je održivost medija na jezicima nacionalnih manjina. Sredstva opredeljena za ovaj konkurs […]

Nastavi

Konkurs “Specijalni fokus”

REKONSTRUKCIJA ŽENSKI FOND Konkurs “Specijalni fokus” ZAŠTO? Borba za ženska ljudska prava (kao nenasilan, aktivan odnos prema stvarnosti koju živimo) mora biti (i u svojoj suštini jeste) borba za sasvim drugačiji svet – od našeg ličnog sveta, preko čovečanstva do sveta prirode. Sa potpuno jasnom, zajedničkom idejom šta je dobro, a šta nije, bez relativizacije. […]

Nastavi

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podsticanje sopstvenog biznisa

ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podsticanje sopstvenog biznisa Zavod za ravnopravnost polova dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 4.000.000,00 dinara (slovima: četirimilionadinara) predviđena Finansijskim planom Zavoda za ravnopravnost polova za 2017. godinu – Podsticajni programi. CILJEVI KONKURSA: – promocija biznis planova/poslovnih ideja, radi unapređenja sopstvenog biznisa, kao i […]

Nastavi