Konkurs za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2017. godinu

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA Konkurs za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2017. godinu Pravo učešća na konkursu, kao podnosilac prijave predloga programa ima udruženje koje je upisano u Evidenciju udruženja i saveza Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija čije je sedište u regionu za koji konkuriše i koje nema dug […]

Nastavi

Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava 1. Predmet konkursaPredmet konkursa je dodela podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu i iskorišćavanje otpada kao sekundarne sirovine ili za dobijanje energije i za proizvodnju kesa – tregerica za višekratnu upotrebu za 2017. godinu. 2. Korisnici sredstavaNa javni konkurs mogu se prijaviti:• operateri postrojenja za ponovno […]

Nastavi

Konkurs za sufinansiranje realizacije aktivnosti kod postupaka komasacije

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO Konkurs za sufinansiranje realizacije aktivnosti kod postupaka komasacije 1. CILJ KONKURSA:Cilj konkursa jeste podrška:I. započinjanju novih postupaka komasacije u jedinicama lokalnih samouprava s teritorije AP Vojvodine,II. nastavku postupaka komasacije koji su u toku (za jedinice lokalne samouprave: Zrenjanin, Pančevo, Vršac, Sremska Mitrovica, Bačka Palanka, Bački Petrovac, Kanjiža, Irig, […]

Nastavi