Treći poziv za dostavljanje predloga projekata

EU/DUNAVSKI TRANSNACIONALNI PROGRAM Treći poziv za dostavljanje predloga projekata Svrha programa: Dunavski transnacionalni program (DTP) podržava politiku integracije u regiji Dunava kroz projekte koji adresiraju ključne izazove i šanse regiona u specifičnim oblastima intervencije. Projekti transnacionalne saradnje imaju za cilj da proizvedu opipljive rezultate kroz razvoj i praktičnu implementaciju različitih okvira politika, alata i usluga, […]

Nastavi

Javni konkurs za sufinansiranje obrazovnih programa ustanova visokog obrazovanja čiji je osnivač APV za 2019. godinu

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST Javni konkurs za sufinansiranje obrazovnih programa ustanova visokog obrazovanja čiji je osnivač APV za 2019. godinu Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost (u daljem tekstu: Sekretarijat) u skladu s Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu, sufinansiraće obrazovne programe / projekte […]

Nastavi

Bespovratna sredstva za unapređenje položaja žena pripadnica nacionalnih manjina

ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana/udruženjima žena za finansiranje projekta u oblasti ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja položaja žena pripadnica nacionalnih manjina na teritoriji APV Zavod za ravnopravnost polova dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 2.700.000,00 dinara (slovima: dvamilionaisedamstotinahiljadadinara)predviđena Finansijskim planom i programom rada Zavoda za ravnopravnost polova za […]

Nastavi