Konkurs za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Kanjiža

OPŠTINA KANJIŽA Konkurs za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Kanjiža u 2019. godini I Sredstva iz budžeta opštine Kanjiža u 2019. godini za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Kanjiža dodeljuju se u visini od 1.800.000,00 (jedanmilionosamstohiljada) dinara. II Pravo podnošenja prijave na konkurs imaju crkvene opštine tradicionalnih […]

Nastavi

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u u opštini Kanjiža

OPŠTINA KANJIŽA I NSZ FILIJALA KIKINDA Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2019. godini I OSNOVNE INFORMACIJE Program javnih radova namenjen je radnom angažovanju prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, radi očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i radi ostvarivanja određenog […]

Nastavi

Poziv za podnošenje predloga projekata – Ambasada Republike Bugarske u Beogradu

MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE BUGARSKE Poziv za podnošenje predloga projekata – Ambasada Republike Bugarske u Beogradu Ministarstvo spoljnih poslova Republike Bugarske preko Ambasade Republike Bugarske u Beogradu objavljuje proceduru za prihvatanje i odabir predloga za projekte koji će se implementirati uz grant u okviru Zvanične razvojne pomoći Republike Bugarske, sa početnim rokom za pokretanje u […]

Nastavi