Javni poziv Za prijavu projekata za realizaciju Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti

MINISTARSTVO ZDRAVLJA Javni poziv Za prijavu projekata za realizaciju Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti u Republici Srbiji do 2020.godine (KVB) koji će se finansirati iz budžeta Republike Srbije – Razdeo Ministarstvo zdravlja 1. OPŠTI USLOVI Projekte mogu prijaviti sve zainteresovane zdravstvene ustanove iz Plana mreže zdravstvenih ustanova koje svojim predloženim projektima mogu […]

Nastavi

Javni konkurs a podnošenje projekata u okviru programa Prevazilaženje segregativnog multikulturalizma: ka interkulturalizmu

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO, SRBIJA Javni konkurs a podnošenje projekata u okviru programa Prevazilaženje segregativnog multikulturalizma: ka interkulturalizmu Na konkurs se mogu podneti projekti koji: • doprinose izgradnji konsenzusa i zagovaraju usvajanje integrativnih manjinskih politika na nacionalnom i lokalnom nivou; afirmišu interkulturalizam kao instrument prevazilaženja segregativnog multikulturalizma i društvene (samo)izolacije manjina; predlažu modele i dobre […]

Nastavi

Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa inkluzija Roma

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO, SRBIJA Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa inkluzija Roma Na konkurs se mogu podneti projekti koji: • podstiču dijalog u lokalnim romskim zajednicama i naseljima o običajima i obrascima ponašanja koji otežavaju lični razvoj i društvenu emancipaciju i predlažu načine za njihovo prevazilaženje; • podržavaju razmenu dobre prakse između jedinica […]

Nastavi