Javni poziv jedinicama lokalne samouprave za dodelu sredstava namenjenih za poboljšanje uslova stanovanja porodica izbeglica

KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE Javni poziv jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji za dodelu sredstava namenjenih za poboljšanje uslova stanovanja porodica izbeglica za dodelu pomoći u vidu građevinskog materijala za popravku ili adaptaciju seoske kuće sa okućnicom za porodična domaćinstva koja su bila korisnici programa kupovine kuće sa okućnicom iz sredstava budžeta Republike Srbije […]

Nastavi

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podsticanje sopstvenog biznisa

ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podsticanje sopstvenog biznisa Zavod za ravnopravnost polova dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 4.000.000,00 dinara (slovima: četirimilionadinara) predviđena Finansijskim planom i godišnjim programom rada Zavoda za ravnopravnost polova za 2018. godinu – Podsticajni programi. CILJEVI KONKURSA: – promocija biznis planova/poslovnih ideja, radi unapređenja […]

Nastavi

Javni poziv za podsticaje namenjene preradi mleka, mesa, vina, piva i jakih alkoholnih pića

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE UPRAVA Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u opremu u objektima za preradu mleka i mesa i proizvodnju vina, piva i jakih alkoholnih pića u 2018. godini Vrste programa i podsticaja Podsticaji obuhvataju podršku programima koji se odnose na investicije u poljoprivredi za unapređenje […]

Nastavi