Uprava za poljoprivredno zemljište objavila je dva konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za navodnjavanje

UPRAVA ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE Uprava za poljoprivredno zemljište objavila je dva konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za navodnjavanje NABAVKA NOVE OPREME ZA NAVODNJAVANJE Pravo na korišćenje sredstava za nabavku nove opreme za navodnjavanje i to za opremu nabavljenu u 2021. godini može da ostvari: 1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, 2) naučnoistraživačka […]

Nastavi

Erazmus +

EUR – LEX Erazmus + Aktivnosti Ovaj poziv na podnošenje predloga obuhvata sledeće aktivnosti programa Erasmus+: Ključna aktivnost 1 (KA1) – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince na području obrazovanja, osposobljavanja i mladih – Aktivnosti učešće mladih Ključna aktivnost 2 (KA2) – Saradnja organizacija i institucija – Partnerstva […]

Nastavi

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata štedljive rasvete

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata štedljive rasvete Sredstva za sufinansiranje realizacije projekata štedljive unutrašnje rasvete u javnim ustanovama planirana su Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj za 2021. godinu, u ukupnom iznosu od 45.000.000,00 dinara. Bespovratna podsticajna sredstva se […]

Nastavi