Konkurs za dodelu sredstava za održavanje naučno stručnih aktivnosti u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2021. godini na teritoriji AP Vojvodine

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO Konkurs za dodelu sredstava za održavanje naučno stručnih aktivnosti u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2021. godini na teritoriji AP Vojvodine 1. CILj I PREDMET KONKURSA Cilj Konkursa za dodelu sredstava za održavanje naučno stručnih aktivnosti u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2021. godini na teritoriji […]

Nastavi

Konkurs 2021 za sufinansiranje programa i projekata međunarodne saradnje u oblasti kulture i umetnosti

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA Konkurs 2021 za sufinansiranje programa i projekata međunarodne saradnje u oblasti kulture i umetnosti PREDMET KONKURSA Predmet Konkursa je sufinansiranje međunarodnih programa/projekata koji se realizuju u Republici Srbiji u 2021. godini, a koji doprinose razvoju međunarodne bilateralne i multilateralne saradnje, i to: konferencija, seminara, radionica i drugih stručnih skupova, kao i […]

Nastavi

Konkurs za sufinansiranje e-mobilnosti umetnika – umetničkih sadržaja i dela i mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2021. godini

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA Konkurs za sufinansiranje e-mobilnosti umetnika – umetničkih sadržaja i dela i mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2021. godini Imajući u vidu proglašenu pandemiju od strane Svetske zdravstvene organizacije, kao posledicu zarazne bolesti COVID 19, izazvanu virusom SARS-KoV-2, kojom je posebno ugroženo odvijanje tradicionalne međunarodne kulturne razmene, […]

Nastavi