Objavljeni formulari za Erazmus+ projekte mobilnosti i partnerstva za saradnju za konkursne rokove u 2022. godini

EVROPSKA KOMISIJA Objavljeni formulari za Erazmus+ projekte mobilnosti i partnerstva za saradnju za konkursne rokove u 2022. godini Fondacija Tempus obaveštava sve zainteresovane da su objavljeni elektronski formulari za Erazmus+ projekte mobilnosti i partnerstava za saradnju za prve konkursne rokove u 2022. godini (rokovi 23.02. i 23.03. 2022. godine). Elektronskim formularima možete pristupiti prateći sledeći […]

Nastavi

Konkurs za dodelu dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2022. godini

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA Konkurs za dodelu dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2022. godini Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje javni konkurs za dodelu dotacija za finansiranje projekata oblasti razvoja turizma u 2022. godini do iznosa 55.000.000 dinara, sredstava opredeljenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu. Korišćenje sredstava Pravo na […]

Nastavi

Konkurs za dodelu subvencija i transfera namenjenih za projekte razvoja turizma u 2022. godini

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA Konkurs za dodelu subvencija i transfera namenjenih za projekte razvoja turizma u 2022. godini Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje javni konkurs za dodelu subvencija i transfera za finansiranje projekata razvoja turizma u 2022. godini. Korišćenje sredstava Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava sa ekonomske klasifikacije 451 – Subvencije javnim nefinansijskim […]

Nastavi