Konkurs za publikovanje radova u oblasti rodne ravnopravnosti

ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA Konkurs za publikovanje radova u oblasti rodne ravnopravnosti I PREDMET KONKURSA Predmet konkursa je izbor rukopisa za publikovanje, i to: rada iz oblasti istorijskog i savremenog stvaralaštva žena koji svedoči o prisustvu i dometima žena na društvenoj, naučnoj i umetničkoj sceni, odbranjenog doktorskog/master rada na temu rodne ravnopravnosti, istraživačkih rezultata u […]

Nastavi

Evropa za građane i građanke – Otvoreni pozivi za podnošenje projekata u okviru Poglavlja 2 – Demokratski angažman i građansko učešće

EVROPSKA KOMISIJA Evropa za građane i građanke – Otvoreni pozivi za podnošenje projekata u okviru Poglavlja 2 – Demokratski angažman i građansko učešće Obaveštavamo sve zainteresovane dajeotvoren novi poziv za podnošenje projekata u okviru programa „Evropa za građane i građanke”. U ovom pozivu možete aplicirati za projekte u okviru Poglavlja 2 – Demokratski angažman i […]

Nastavi

Program ranog razvoja

FOND ZA INOVACIONU DELATNOST Program ranog razvoja Program ranog razvoja namenjen je mladim preduzećima koja razvijaju tehnološku inovaciju za kojom postoji potreba na tržištu. Program je osmišljen sa namerom da podrži opstanak preduzeća tokom kritične faze istraživanja i razvoja i omogući razvijanje poslovnih kapaciteta pomoću kojih će svoje inovacije plasirati na tržište. Visina iznosa finansiranja: […]

Nastavi