Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove za 2022. godinu

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove za 2022. godinu PREDMET KONKURSA Predmet konkursa je sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su finansijski podržani kroz sledeće međunarodne fondove, a realizuju se u 2022. godini: • Programi EU: o Kreativna Evropa – […]

Nastavi

Konkurs 2022 za sufinansiranje programa i projekata međunarodne saradnje u oblasti kulture i umetnosti

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA Konkurs 2022 za sufinansiranje programa i projekata međunarodne saradnje u oblasti kulture i umetnosti PREDMET KONKURSA Predmet Konkursa je sufinansiranje međunarodnih programa/projekata koji se realizuju u Republici Srbiji u 2022. godini, a koji doprinose razvoju međunarodne bilateralne i multilateralne saradnje, i to: konferencija, seminara, radionica i drugih stručnih skupova, kao i […]

Nastavi

Konkurs za sufinansiranje e-mobilnosti umetnika – umetničkih sadržaja i dela, i mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2022. godini

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA Konkurs za sufinansiranje e-mobilnosti umetnika – umetničkih sadržaja i dela, i mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2022. godini Imajući u vidu ugroženo odvijanje tradicionalne međunarodne kulturne razmene kao posledice zarazne bolesti COVID 19, izazvane virusom SARS-KoV-2, u okviru postojećeg Konkursa za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca […]

Nastavi