Poziv za učešće malim i srednjim preduzećima na projektu “Biomass and Geothermal Capacity and Barriers Assessment in Serbia”

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA Poziv za učešće malim i srednjim preduzećima na projektu “Biomass and Geothermal Capacity and Barriers Assessment in Serbia” U okviru realizacije projekta „Biomass and Geothermal capacity and barriers assessment in Serbia“, koji finansira Republika Češka,  a implementira Organizacija Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj (UNIDO),    Ministarstvo životne sredine i prostornog […]

Nastavi

Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti informisanja osoba sa invaliditetom

MINISTARSTVO KULTURE Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti informisanja osoba sa invaliditetom Cilj konkursa je podrška ostvarivanju prava osoba sa invaliditetom na informisanje. Predmet konkursa je sufinansiranje troškova štampanih glasila i audiovizuelnih sadržaja organizacija osoba sa invaliditetom: tematski članci, analize, reportaže, feljtoni. Pravo učešća na konkursu imaju registrovane organizacije osoba sa invaliditetom. Prijave korisnika kojima […]

Nastavi

Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja

MINISTARSTVO KULTURE Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja Predmet konkursa je: sufinansiranje proizvodnje i/ili distribucije programskih sadržaja javnih glasila u Republici Srbiji značajnih za ostvarivanje javnog interesa. Cilj konkursa je: ostvarivanje prava građana na javno informisanje; razvoj medijskog pluralizma; cialis online pharmacy podsticaj medijskog stvaralaštva u oblasti kulture, nauke i obrazovanja. Opšti kriterijumi […]

Nastavi