Konkurs za dodelu sredstava u oblasti javnog informisanja u 2012. godini

OPŠTINA KANJIŽA Konkurs za dodelu sredstava u oblasti javnog informisanja u 2012. godini Sredstva u visini od 5.000.000,00 dinara se dodeljuju za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata javnih glasila od lokalnog značaja, na jezicima koji su u službenoj upotrebi na teritoriji opštine Kanjiža. Pravo na podnošenje prijave za finansiranje ili sufinansiranje programa odnosno projekata u oblasti […]

Nastavi

Finansiranje programa u oblasti sporta iz budžeta opštine Kanjiža

OPŠTINA KANJIŽA Javni konkurs za finansiranje programa u oblasti sporta iz budžeta opštine Kanjiža u 2012. godini Odlukom o budžetu opštine Kanjiža za 2012. godinu („Službeni list opštine Kanjiža“, br. 20/2011) planirana su sredstva za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta od interesa za opštinu Kanjiža u ukupnom iznosu od 10.000.000,00 dinara. Podnosioci zahteva konkurišu sa […]

Nastavi

Podsticajna sredstva za subvencionisanje troškova učešća kompanija na međunarodnim sajmovima

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova učešća kompanija na međunarodnim sajmovima koji se održavaju tokom januara, februara i marta 2012. godine u Republici Srbiji Pokrajinski sekretarijat za privredu sa ukupnim iznosom od 5.500.000,00 dinara, obezbedjenih Odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu („Službeni list APV“, broj 23/2010) […]

Nastavi