Konkurs za adaptaciju i rekonstrukciju postojećih vatrogasnih domova

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO Konkurs za adaptaciju i rekonstrukciju postojećih vatrogasnih domova u ukupnom iznosu do 20.000.000,00 dinara. Finansira se adaptacija i rekonstrukcija objekata vatrogasnih društava, sa teritorije AP Vojvodine, bez prava promene namene. Korisnici sredstava su dobrovoljna vatrogasna društva. Potrebna dokumentacija: 1)    Prijava na konkurs 2)    Dokaz nadležnog organa da se […]

Nastavi

Konkurs za salašarski i vinski turizam

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO Konkurs za salašarski i vinski turizam u ukupnom iznosu do 69.000.000,00 dinara 1.1. Adaptacija i rekonstrukcija salaša Finansira se: adaptacija i rekonstrukcija objekata van naseljenog mesta, na salašu, za smeštaj i/ili ishranu gostiju po ugledu na autentične salaše uz očuvanje tradicionalne arhitekture. Pravo učešća na konkurs imaju: registrovana […]

Nastavi

Konkurs izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih pijaca i vašarišta

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO Konkurs izgradnja novih  i rekonstrukcija postojećih pijaca i vašarišta u ukupnom iznosu do 28.400.000,00 dinara Finansira se: izgradnja novih, kao i rekonstrukcija postojećih seoskih pijaca i vašarišta, sa teritorije AP Vojvodine. Korisnici sredstava su opštine, mesne zajednice i javna komunalna preduzeća Potrebna dokumentacija: 1)    Prijava na konkurs 2)   […]

Nastavi