POKRAJINSKI SEKRETARIJAT SPORT I OMLADINU – Konkurs za finansiranje projekata podrške osnivanja i osnaživanja rada kancelarija za mlade

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT SPORT I OMLADINU Konkurs za finansiranje projekata podrške osnivanja i osnaživanja rada kancelarija za mlade Javni konkurs je otvoren počev od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“ i traje do 1. marta 2023. godine. Sve uslove konkursa možete pročitati u tekstu konkursa, a kompletnu konkursnu dokumentaciju sa obrascem predloga programa-projekata i obaveznom dokumentacijom […]

Nastavi

MINISTARSTVO KULTURE – Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2023. godini

MINISTARSTVO KULTURE Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2023. godini U OBLASTI KULTURNIH DELATNOSTI DECE I ZA DECU I MLADE Konkurs se raspisuje radi prikupljanja predloga za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi (u daljem tekstu: […]

Nastavi

MINISTARSTVO KULTURE – Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti muzike (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija) koji se realizuju u 2023. godini

MINISTARSTVO KULTURE Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti muzike (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija) koji se realizuju u 2023. godini Konkurs se raspisuje radi prikupljanja predloga za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi, projekata izvornog narodnog i amaterskog stvaralaštva (u daljem tekstu: projekti) u […]

Nastavi