Konkurs za dodelu sredstava za finansiranje projekata za unapređenje sistema socijalne zaštite

MINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE Konkurs za dodelu sredstava za finansiranje projekata za unapređenje sistema socijalne zaštite Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije-Sektor za brigu o prodici i socijalnu zaštitu, aktivno radi na promociji i zaštiti prava najugroženijih kategorija stanovništva i povećanju kompetencija profesionalaca unutar sistema socijalne zaštite. Cilj konkursa: Cilj konkursa […]

Nastavi

Poziv za učešće – NSS održavanje mašina i opreme 2013

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da učestvujete na XXXVIII Naučno-Stručnom skupu: ODRŽAVANJE MAŠINA I OPREME 2013 – OMO 2013, koji će biti održan od 24-27. juna 2013. godine u Budvi u hotelu Aleksandar u organizaciji: Mašinskog fakulteta u Beogradu, Društva održavalaca tehničkih sistema i Instituta za istraživanja i projektovanja u privredi (IIPP). Održavanje Mašina i Opreme […]

Nastavi

Konkurs za dodelu sredstava organizatorima regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija i izložbi u AP Vojvodini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA Konkurs za dodelu sredstava organizatorima regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija i izložbi u AP Vojvodini Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova sa ukupnim iznosom od 4.250.000,00 dinara, obezbeđenih Odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu („Službeni list APV“, broj 39/2012) aktivnost 10, ekonomska klasifikacija […]

Nastavi