Konkurs za unapređenje profesionalnih standarda u 2015. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE Konkurs za unapređenje profesionalnih standarda u 2015. godini Ukupan iznos sredstava koji se raspoređuje iznosi: 5.250.000,00 dinara. Predmet konkursa: Sredstva se dodeljuju za  sufinansiranje  organizovanja stručnih skupova ili učešća na stručnim skupovima,  koji se bave edukacijom zaposlenih u medijima, za sufinansiranje medijskih festivala i javnih rasprava u vezi […]

Nastavi

Konkurs za podsticanje javnog informisanja na srpskom jeziku u zemljama u okruženju

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE Konkurs za podsticanje javnog informisanja na srpskom jeziku u zemljama u okruženju Ukupan iznos sredstava koji se raspoređuje iznosi: 4.300.000,00  dinara. Predmet konkursa: Sredstva se odobravaju za realizaciju projekata informisanja na maternjem jeziku pripadnika srpskog naroda koji žive u Republici Hrvatskoj, Mađarskoj i Rumuniji (u daljem tekstu: zemlje […]

Nastavi

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja

POKRAJINSKI SKERETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2015. godini Ukupan iznos sredstava koji se raspoređuje iznosi: 53.650.000,00  dinara; – za privatna preduzeća: 47.000.000,00 dinara i – za nevladine organizacije: 6.650.000,00 dinara. Predmet konkursa: Sredstva se odobravaju za realizaciju projekata uvođenja, poboljšanja  ili proširenja  […]

Nastavi