Bespovratna podsticajna sredstva za sufinansiranje projekata energetski održivih farmi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE   Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata energetski održivih farmi Sredstva za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja biomase za proizvodnju toplotne energije u javnim ustanovama, planirana su Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine za 2014. godinu, na poziciji 535, konto 454-subvencije privatnim […]

Nastavi

Dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje projekata štedljive javne rasvete

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata štedljive javne rasvete Sredstva za sufinansiranje realizacije projekata štedljive javne rasvete planirana su Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine za 2014. godinu, na poziciji 525, konto 463-transferi ostalim nivoima vlasti, ekonomska klasifikacija 4632-kapitalni transferi […]

Nastavi

Preduzetnički informator Okt/1-2014

Ovde možete čitati komentare i objašnjenja važnih zakonskih promena odnosno propisa koja će olakšati vaše poslovanje! Sadržaj Preduzetničkog informatora: Zaključivanje novih ugovora o radu u skladu sa novim zakonom o radu Minimalna cena rada za 2015. godinu Nova dinamika uvođenja obaveze podnošenja poreske prijave isključivo u elektronskom obliku Ugovor o zajmu Detalji

Nastavi