Ministarstvo objavilo pravilnike za IPARD

Ministarstvo objavilo pravilnike za IPARD Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je objavilo dva pravilnika koja se tiču EU programa IPARD. U pitanju su: Pravilnik o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva i Pravilnik o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava […]

Nastavi

Serbian Visions – Poziv na multikongres

SERBIAN VISIONS je vikend manifestacija, multikongres koji u svojih 60 dvočasovnih manifestacija obuhvata širok spektar tema: ljudska prava, ekonomiju, EU integracije, obrazovanje, kulturu, zdravlje, zaštitu životne sredine, bezbednost, inovacije, kao i mnoge druge koje čine viziju za bolju budućnost Srbije. Cilj multikongresa je jačanje uloge civilnog društva u zemlji i stvaranje povoljnijeg privrednog ambijenta, umrežavanje […]

Nastavi

Javni poziv za podršku uvođenju Sistema Energetskog Menadžmenta i korišćenja biomase

UNDP Javni poziv za podršku uvođenju Sistema Energetskog Menadžmenta i korišćenja biomase Program Ujedinjenih nacija za razvoj raspisao je javni poziv za podršku opštinama u uvođenju sistema energetskog menadžmenta i korišćenju lokalno raspoložive biomase za proizvodnju energije. Pravo na podnošenje prijave imaju opštine i gradske opštine sa 20.000 do 40.000 stanovnika. Predmet Javnog poziva je […]

Nastavi