Sufinansiranje realizacije projekata energetski održivih farmi mlečnih krava

Konkursi

Cows_milkPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata energetski održivih farmi mlečnih krava

I Pravo učešća na konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva

Sredstva za sufinansiranje realizacije projekata energetski održivih farmi mlečnih krava, planirana su Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine za 2015. godinu, Projekat  4015  Energetski održive farme mlečnih krava, 430 Gorivo i energija, na poziciji 1046, konto 454-subvencije privatnim preduzećima, ekonomska klasifikacija 4542- kapitalne subvencije privatnim preduzećima, izvor finansiranja 01 00 – prihod iz budžeta.
Sredstva se dodeljuju zemljoradničkim zadrugama, registrovanim poljoprivrednim gazdinstavima, privrednim društvima i preduzetnicima, registrovanim za uzgoj goveda i proizvodnju mleka, sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u cilju realizacije projekata energetski održivih farmi mlečnih krava.
Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu javnog konkursa. Tekst javnog konkursa objavljuje se u “Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine“ i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine (u daljem tekstu: Sekretarijat) http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/ (u daljem tekstu: Konkurs).

Pravo učešća na konkursu imaju zemljoradničke zadruge, registrovana poljoprivredna gazdinstava, privredna društva i preduzetnici, registrovani za uzgoj goveda  i proizvodnju mleka, sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, mogu se koristiti za sufinansiranje realizacije projekata u svrhu pripreme tople potrošne vode korišćenjem solarne energije u kombinaciji sa sistemom za rekuperaciju toplote, i to za:
1.    adaptaciju postojećeg sistema za zagrevanje tople potrošne vode, odnosno hlađenje mleka (koji kao energent za dobijanje toplotne energije koristi fosilno gorivo ili električnu energiju) nabavkom i montažom sistema za rekuperaciju toplote (koji čine rezervoar za vodu, izmenjivač toplote povezan na deo sistema za hlađenje mleka, cirkulaciona pumpa i prateća merno regulaciona oprema) i sistema sa solarnim termalnim kolektorima i pratećom instalacijom (cevovodi, armatura, cirkulaciona pumpa, ekspanzioni sud i ostala prateća mašinska i elektro oprema).
2.    rekonstrukciju postojećeg sistema za grejanje tople potrošne vode, odnosno hlađenja mleka, dodavanjem sistema za rekuperaciju toplote i sistema sa solarnim kolektorima, kako bi se omogućilo alternativno i jeftinije zagrevanje tople potrošne vode.

U cenu postrojenja navedenih pod tačkama  1. i 2. ovog člana, ulaze mašinski i neophodni prateći elektro radovi.

Sredstva koja se dodeljuju ne mogu se koristiti za:
1.    sve vrste građevinskih radova;
2.    kupovinu polovne opreme i materijala;
3.    poreze, uključujući i porez na dodatu vrednost;
4.    carinske, uvozne i ostale vrste administrativnih taksi;

II Ciljevi projekta

Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju će se koristiti za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja sistema za rekuperaciju toplote i sistema sa solarnim kolektorima u svrhu pripreme tople potrošne vode za potrebe proizvodnje i održavanja na farmama mlečnih krava kod zemljoradničkih zadruga, registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, privrednih društava i preduzetnika sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, registrovanih za uzgoj goveda i proizvodnju mleka sa ciljem:
•    podrške ruralnom razvoju, kroz povećanje energetske samostalnosti, smanjenje potrošnje energije na farmama, a time i troškova koji sve više opterećuju primarnu stočarsku proizvodnju;
•    unapređenje i osavremenjivanje poljoprivredne proizvodnje kroz: revitalizaciju postojećih sistema za zagrevanje na farmama i bolje primene raspoloživih tehnologija u stočarskoj proizvodnji;
•    povećanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda, kroz smanjenje troškova proizvodnje-usled smanjenja troškova potrošnje energije po jedinici proizvoda;
•    poboljšanje energetske efikasnosti kroz smanjenje potrošnje energije za isti obim i kvalitet proizvodnje ili povećanje obima i kvaliteta proizvodnje;
•    smanjenja emisije štetnih gasova u okolinu;
•    sigurnijeg snabdevanja energijom;
•    afirmacije korišćenja obnovljivih izvora energije.

III Uslovi konkursa

1.    Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 20.000.000,00 dinara (slovima: dvadesetmilionadinara);
2.    Maksimalni iznos sredstava koja se dodeljuju po jednom projektu je 1.000.000,00 dinara
3.    Pravo učešća na konkursu imaju zemljoradničke zadruge, registrovana poljoprivredna gazdinstava, privredna društva i preduzetnici, registrovani za uzgoj goveda  i proizvodnju mleka, sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.
4.    Podnosilac zahteva može da konkuriše samo sa jednim projektom
5.    Rok za podnošenje prijave je 25. avgust 2015. godine.

Detaljnije