Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za proizvodnju vina i rakije

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za proizvodnju vina i rakije na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini 1. CILJ I PREDMET KONKURSA Cilj ovog konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija nabavku opreme za proizvodnju vina i rakije na teritoriji AP Vojvodine u […]

Nastavi

Konkurs za dodelu sredstava za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE UPRAVA ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE Konkurs za dodelu sredstava za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini I. SVRHA KONKURSA Ovim Konkursom se utvrđuje dokumentacija koju je potrebno podneti uz prijavu, ostali kriterijumi za ostvarivanje prava na sredstva i način bodovanja pojedinih kriterijuma (u slučajevima kada […]

Nastavi

Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa Transparentnost i odgovornost u javnom sektoru

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO, SRBIJA Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa Transparentnost i odgovornost u javnom sektoru Na konkurs se mogu podneti projekti koji: • doprinose borbi protiv korupcije u javnom sektoru; • uključuju nove aktere u upravljanje i nadzor nad javnim finansijama; • doprinose očuvanju dostignutog nivoa prava na pristup informacijama od javnog […]

Nastavi