Osnivanje opštinskih uslužnih centara

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I MEĐUOPŠTINSKU SARADNJU Konkurs za sufinansiranje osnivanja opštinskih uslužnih centara u jedinicama lokalnih samouprava u AP Vojvodini za 2009. godinu Cilj Konkursa je podrška opštinama za osnivanje opštinskih uslužnih centara u sklopu organa uprave, radi kvalitetnijih i efikasnijih administrativnih usluga građanima, putem sufinansiranja osnivanja opštinskih uslužnih centara. Pokrajinski sekretarijat za […]

Nastavi

Krediti za poboljšanje ugostiteljske ponude

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA Konkurs za dodelu kredita za podsticanje kvaliteta ugostiteljske ponude fizičkih lica, malih i srednjih preduzeća iz oblasti turizma za 2009. godinu Raspisuje se konkurs za dodelu kredita fizičkim licima, malim i srednjim preduzećima iz oblasti turizma za podsticanje kvaliteta ugostiteljske ponude. Za ove namene u budžetu za 2009. godinu predviđeno […]

Nastavi

Odobravanje garancije za polj. priv. mehanizaciju

GARANCIJSKOG FONDA AP VOJVODINE Odobravanje garancije za polj. priv. mehanizaciju Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita  za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije Garantni potencijal  do 300.000.000,00 dinara Po ovom Konkursu garantovaće se za kredite odobrene za nabavku: kombajna, < relationship advice for women li>traktora i priključnih poljoprivrednih mašina Pravo učešća na konkursu imaju individualni poljoprivredni […]

Nastavi