Kredit za podizanje zasada vinove loze

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE Kredit za podizanje zasada vinove loze Konkurs za dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada  vinove loze u 2009. godini Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada vinove loze, nabavku loznih kalemova, stubova i žice. Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim licima sa područja AP […]

Nastavi

Kredit za nabavku opreme za pčelarstvo

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE Kredit za nabavku opreme za pčelarstvo Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih košnica i opreme za pčelarstvo u 2009. godini Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za kupovinu novih košnica i opreme za pčelarstvo. Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – pravnim i fizičkim licima sa područja AP […]

Nastavi

Bespovratna sredstva za započinjanje komasacije

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU Bespovratna sredstva za započinjanje komasacije Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za započinjanje novih postupaka komasacije Sredstva za započinjanje novih postupaka komasacije se dodeljuju u ukupnom iznosu do 15.000.000,00 dinara. Za realizaciju postupaka komasacije AP Vojvodina obezbeđuje 55% potrebnih sredstava gradovi i opštine na čijoj se teritoriji započinje postupak komasacije 45% potrebnih sredstava. Pravo i uslovi za učešće na […]

Nastavi