Evropska nagrada za žene inovatorke

Konkursi

Horizon-EIT-2024-Prize-EPWI-WomenLeadership
HORIZON-EIT-2024-WomenInnovatorsPrize

Rok: 25. septembar 2024.

Evropska nagrada za žene inovatorke slavi žene preduzetnice koje stoje iza evropskih inovacija koje postavljaju nova pravila, kako bi mogle da inspirišu druge žene i devojke da ostvare svoj puni potencijal budućih naučnika, inovatora i tehnoloških lidera EU.

Ova nagrada podržava kulturu u istraživačkim i inovacionim organizacijama i kompanijama omogućavajući ženama da postanu inovatorke i preduzetnice sutrašnjice.

Nagrada se dodeljuje svake godine ženama iz cele EU i zemalja povezanih sa Horizon Europe, koje su transformisale svoje ideje u inovacije u korist ljudi i planete.

Očekivani uticaj: Nagrada će povećati svest javnosti o potencijalu, važnosti i doprinosu žena inovacionom ekosistemu EU i stvoriti jake uzore, inspirisati više žena da i same postanu inovatorke.

Link: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eit-2024-womeninnovatorsprize?isExactMatch=true&status=31094502&order=DESC&pageNumber=1&pageSize=50&sortBy=startDate