POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO – Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u AP Vojvodini u 2023. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u AP Vojvodini u 2023. godini

1. CILJ I PREDMET KONKURSA

Cilj Konkursa je povećanje efikasnosti, konkurentnosti i održivosti proizvodnje na farmama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2023. godini. U Sektoru mleko je neophodno izvršiti poboljšanje kvaliteta mleka i rasnog sastava stočnog fonda. U Sektoru meso neophodno je poboljšanje kvaliteta mesa, rasnog sastava stočnog fonda.
Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za nabavku kvalitetnih priplodnih grla goveda (junica mlečnih i kombinovanih rasa) i svinja (nazimica).
Korisnik podsticajnih sredstava može podneti samo jednu prijavu i to za jednu vrstu životinja.

2. VISINA I NAMENA PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Za realizaciju Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za nabvku kvalitetnih priplodnih grla u AP Vojvodini u 2023. godini predviđen je ukupan iznos do 150.000.000,00 dinara.

Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica bespovratna sredstva za nabavku kvalitenih priplodnih grla po ovom Konkursu utvrđuju se u iznosu:

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi za nabavku:
• kvalitetnih priplodnih grla goveda- junica je do 2.000.000,00 dinara bez PDV-a
• kvalitetnih priplodnih grla svinja- nazimica je do 1.000.000,00 dinara bez PDV-a

Minimalni iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi za nabavku:
• kvalitetnih priplodnih grla goveda – junica iznosi 100.000, 00 dinara bez PDV-a
• kvalitetnih priplodnih grla svinja-nazimica iznosi 100.000, 00 dinara bez PDV-a

Prilikom obračuna, uzima se vrednost prihvatljivih troškova investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV) za nabavku kvalitetnih priplodnih grla goveda – junica i za nabavku kvalitetnih priplodnih grla svinja – nazimica i to:
– do 70 % ukupno prihvatljivih troškova investicije bez PDV-a, za nabavku kvalitetnih priplodnih grla – junica
– do 50 % ukupno prihvatljivih troškova investicije bez PDV –a, za nabavku kvalitetnih priplodnih grla – nazimica

Konkurs je otvoren do 18.04.2023. godine.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona: 021/4881-852 od 10-12 časova.

Detaljnije