Konkursi Nacionalne službe za zapošljavanje u 2023. godini

Konkursi

Konkursi Nacionalne službe za zapošljavanje u 2023. godini

Javni poziv za učešće u finansiranju mere obuka na zahtev poslodavca u 2023. godini

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 30. novembra 2023. godine.

Javni poziv za učešće u finansiranju mere obuka za potrebe poslodavca za zaposlenog u 2023. godini

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 31. oktobra 2023. godine.

Javni poziv za realizaciju mere pripravništva za nezaposlene sa srednjim obrazovanjem u 2023. godini

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 30. novembra 2023. godine.

Javni poziv za realizaciju mere pripravništva za mlade sa visokim obrazovanjem u 2023. godini

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 30. novembra 2023. godine.

Javni poziv za realizaciju mere sticanja praktičnih znanja u 2023. godini

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 30. novembra 2023. godine.

Javni poziv za realizaciju mere stručne prakse u 2023. godini

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 30. novembra 2023. godine.

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlene osobe sa invaliditetom u 2023. godini

Javni poziv je otvoren do 27. marta 2023. godine.

Javni konkurs za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima u 2023. godini

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 31.12.2023. godine.

Javni konkurs za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva u 2023. godini

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 31.12.2023. godine.

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2023. godini

Javni poziv je otvoren do 27. marta 2023. godine.

Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2023. godini

Javni poziv je otvoren do 10. aprila 2023. godine.

Javni poziv nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2023. godini

Javni poziv je otvoren do 10. aprila 2023. godine.

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih u 2023. godini

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 30. novembra 2023. godine.

Detaljnije