Konkurs za dodelu sredstava za održavanje tradicionalnih manifestacija u 2022. godini na teritoriji AP Vojvodine

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za održavanje tradicionalnih manifestacija u 2022. godini na teritoriji AP Vojvodine

 1. CILJ I PREDMET KONKURSA Cilj Konkursa za dodelu sredstava za održavanje tradicionalnih manifestacija u 2022. godini na teritoriji AP Vojvodine (u daljem tekstu: Konkurs) jeste bolja promocija i podizanje kapaciteta ruralne sredine, kao i povezivanja poljoprivrednika i poljoprivrednih proizvoda radi boljeg pozicioniranja na tržištu.
  Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih finansijskih sredstava za održavanje tradicionalnih manifestacija u 2022. godini, na teritoriji AP Vojvodine.

2. VISINA I NAMENA SREDSTAVA

Bespovratna finansijska sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu iznose ukupno do 10.000.000,00 dinara.
Intezitet pomoći iznosi do 80% vrednosti projekta bez PDV-a.
Minimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi jeste 50.000,00 dinara, a maksimalni iznos je do 1.000.000,00 dinara.

Bespovratna finansijska sredstva koja se dodeljuju po Konkursu namenjena su za:

a) podršku za organizovanje sajmova, manifestacija i izložbi u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja (zakup izlagačkog prostora sa osnovnim tehničkim uslugama, izgradnje, odnosno zakupa štanda, zakupa bine, ozvučenja i osvetljenja, izrada dizajna i štampanje promotivnog materijala, oglašavanje u štampanim i elektronskim medijama, troškovi putovanja i medalja za nagrade);
b) podršku lokalnim manifestacijama sa svrhom očuvanja tradicionalnih zanata i proizvodnje lokalnih proizvoda (zakup izlagačkog prostora sa osnovnim tehničkim uslugama, izgradnja, odnosno zakup štanda, izrada dizajna i štampanje promotivnog materijala, zakup bine, ozvučenja i osvetljenja, troškovi putovanja, troškovi kupovine materijala za izradu tradicionalnih rukotvorina i kupovine pehara i medalja za nagrade).

 1. PRAVO NA UČEŠĆE NA KONKURSU
 • za podtačku a) iz tačke 2. :
  udruženja građana s teritorije AP Vojvodine, u čijem su delokrugu poljoprivredne aktivnosti i ruralni razvoj,
 • za podtačku b) iz tačke 2:
  udruženja građana s teritorije AP Vojvodine, koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom, neguju tradicionalne vrednosti i bave se očuvanjem starih zanata na selu (osim kulturno-umetničkih društava).

4. USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

 1. Udruženja građana čije je sedište na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine i čija je delatnost i čiji su ciljevi definisani statutom/osnivačkim aktom a ostvaruju u vezi s poljoprivrednom proizvodnjom i razvojem sela (ruralnim razvojem), a koja su upisana u odgovarajući registar Agencije za privredne registre pre 01.01.2022. godine.

2. Da poseduju Program manifestacije;

3. Da je podnosilac prijave regulisao poreske i druge dospele obaveze iz javnih prihoda za 2021. godinu;

4. Podnosilac prijave mora imati sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine i mesto realizacije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine;

5. Podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na osnovu ranije potpisanih ugovora;

6. Da se plaćanje vrši na tekući račun dobavljača ili gotovinski, a plaćanja putem kompenzacije i cesije neće biti priznata.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 11.07.2022. godine.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona: 021/487-4601 od 10 do 14 časova.

Detaljnije