Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava turističkim organizacijama lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine u 2021. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava turističkim organizacijama lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine u 2021. godini

Broj: 144-401-7956 /2021-04

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam (u daljem tekstu: Sekretarijat) dodeljuje bespovratna sredstva obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2021. godinu, Programa 1507 – Uređenje i razvoj u oblasti turizma, Programska aktivnost 1001 – razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine, Ekonomska klasifikacija 4631 – tekući transferi ostalim nivoima vlasti, izvor finansiranja 01 00 – Prihodi iz budžeta, turističkim organizacijama lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekata iz oblasti turizma.

1. CILJ KONKURSA
Cilj Javnog Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava turističkim organizacijama lokalnih samouprava sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine u 2021. godini, (u daljem tekstu: Konkurs), je unapređenje, promocija, očuvanje i obogaćivanje turističke ponude AP Vojvodine u skladu sa zakonom.

2. NAMENA SREDSTAVA
Bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 5.000.000,00 dinara su namenjena za podršku turističkim organizacijama lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine za realizaciju projekata i aktivnosti (u daljem tekstu: Projekat) koji su u skladu sa godišnjim programima rada i planom promotivnih aktivnosti turističkih organizacija lokalnih samouprava.
Projekti koji su predmet finansiranja ovog Konkursa su:
A) promocija i razvoj turističkih vrednosti jedinice lokalne samouprave;
B) unapređenje razvoja turizma kroz programe edukacija i usavršavanja veština zaposlenih u turističkoj delatnosti.
Bespovratna sredstva namenjena su za realizaciju Projekata u periodu od dana isplate sredstava do 31.12.2021. godine.

3. PRAVO I USLOVI UČEŠĆA NA KONKURSU
Pravo učešća na Konkursu imaju turističke organizacije lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine upisane u nadležni registar kao javne službe, odnosno kojima je osnivač lokalna samouprava.
Turističke organizacije mogu podneti jednu prijavu obe namene iz tačke 2. ovog Konkursa. 2
Uslovi učešća na Konkursu propisani su Pravilnikom o dodeli bespovratnih sredstava turističkim organizacijama lokalnih samouprava sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine u 2021. godini (u daljem tekstu: Pravilnik). Pravilnik se preuzima na internet prezentaciji Sekretarijata www.spriv.gov.rs
Dodatni uslov: Ukupna vrednost projekta ne može da bude manja od 100.000,00 dinara ni veća od 500.000,00 dinara za obe namene iz tačke 3. ovog konkursa.

4. IZNOS SREDSTAVA PREMA NAMENI
Bespovratna sredstava odobravaju se u iznosu od 100.000,00 dinara do 500.000,00 dinara odnosno 100 odsto vrednosti Projekta sa PDV.
Prihvatljivi troškovi projekta su propisani Pravilnikom.
Sredstva koja se dodeljuju ne mogu se koristiti za plaćanje zaostalih dugova, gubitaka i kamata, kao ni za druge troškove koi nisu u skladu sa namenom sredstava.

5. DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI
Obavezna dokumentacija koja se podnosi na Konkurs je propisana Pravilnikom.

6. NAČIN I ROK DOSTAVLJANJA PRIJAVE
Obrazac prijave i obrazac Izjeve se preuzimaju na internet prezentaciji Sekretarijata: www.spriv.vojvodina.gov.rs.

Prijava, obrazac Izjave sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom na licu koverte „JAVNI KONKURS – TURISTIČKE ORGANIZACIJE“, ili lično predajom na Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 sati.

Rok za podnošenje prijave je do 8.10. 2021. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam putem telefona 021 – 487-4248 radnim danom od 10.00 do 14.00 sati.

Detaljnije