Četvrti Javni poziv za meru M3 IPARD programa namenjenog preradi poljoprivrednih proizvoda

Četvrti javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva. Rok za podnošenje zahteva je od 16. avgusta 2021. godine do 29. oktobra 2021. godine. Predmet ovog Javnog poziva su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi […]

Nastavi