Javni pozivi za dodelu podsticajnih sredstava budžetskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj opštine Kanjiža u 2020. godini

Konkursi

OPŠTINA KANJIŽA – BUDŽETSKI FOND ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ

Javni pozivi za dodelu podsticajnih sredstava budžetskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj opštine Kanjiža u 2020. godini

Budžetski fond za poljoprivredu i ruralni razvoj opštine Kanjiža u 2020. godini raspisuje javne pozive za dodelu bespovratnih sredstava za registrovane poljoprivrednike i poljoprivredne srednje obrazovne ustanove opštine Kanjiža na osnovu Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Kanjiža za 2020. godinu koji je doneo Opštinsko Veće opštine Kanjiža uz saglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Kanjiža za 2020. godinu

1.VEŠTAČKO OSEMENJAVANJE
USLOVI: registrovano poljoprivredno gazdinstvo
PODSTICAJ: u visini od 100% od ukupnog iznosa, odnosno najviše do 16.000,00 dinara po korisniku subvencije. Za račune osemenjavanja ili kupljenog semena iz perioda od 16.11.2019. do 15.11.2020. godine, od minimalnog iznosa od 2.000,00 dinara do maksimalnog iznosa od 16.000,00 dinara po korisniku. Isto priplodno grlo može se osemenjavati najviše dva puta.
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 024/875-166 lokal 243.
Javni poziv
Prijavni formular

2.KAMATNA PODRŠKA POLJOPRIVREDNIH KREDITA
USLOVI: plaćeni anuiteti poljoprivrednog kredita u periodu od 16.11.2019. godine do 15.11.2020. godine.
PODSTICAJ: u iznosu od 50% iznosa kamate, od minimalnog iznosa od 8.000,00 dinara do maksimalnog iznosa od 50.000,00 dinara po korisniku.
Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon: 024/874-236 ili u kancelariji br. 17. kod opštinskih savetodavaca za ruralni razvoj.
Javni poziv
Prijavni formular
Izjava

3. PODSTICAJI ZA NABAVKU KVALITETNIH PRIPLODNIH GRLA MLEČNIH I MESNATIH RASA
USLOVI: registrovano gazdinstvo koje se bavi uzgojem životinja;
PODSTICAJ: u visini 60% od cene grla (sa ili bez PDV-a), merama je predviđen maksimalan iznos sredstava od 100.000,00 dinara po komadu steone junice i to maksimalno za 3 komada, maksimalan iznos od 40.000,00 dinara po komadu za kvalitetnu nazimicu i to maksimalno za 5 komada i maksimalan iznos od 30.000,00 dinara po komadu za kvalitetnog ovna ili jarca i to maksimalno 1 komad za vlasnika do 50 komada ovaca ili koza, 2 komada za vlasnika od 51 do 150 komada ovaca ili koza i 3 komada ovna ili jarca za vlasnika preko 150 do 300 komada ovca ili koza odnosno maksimalan iznos od 30.000,00 dinara po komadu za kvalitetne priplodne ovce ili koze i to najviše za 10 komada.
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 024/875-166 lokal 243.
Javni poziv
Prijavni formular
Izjava
Ugovori- kupoprodajni za kvalitetna priplodna grla

4. PODSTICAJI ZA NABAVKU NOVE MAŠINE, UREĐAJA I OPREME ZA NAVODNJAVANJE USEVA OSIM BUŠENJA BUNARA
Registrovano gazdinstvo koje se bavi proizvodnjom voća, grožđa, povrća, pečuraka, cveća kao i žitarica, industrijskog, aromatičnog i začinskog bilja i dr.;
Intenzitet pomoći je 60%, merom je predviđen minimalan iznos sredstava od 40.000,00 dinara a maksimalni iznos od 400.000,00 dinara po korisniku.
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 024/875-166 lokal 243.
Javni poziv
Prijavni formular
Izjava

5. PODRŠKA ORGANSKE PROIZVODNJE
USLOVI: registrovano gazdinstvo sa registrovanom organskom proizvodnjom
PODSTICAJ: u visini od 100% iznosa troškova sertifikacije i kontrole konverzije, najmanje od 15.000,00 dinara a najviše do 200.000,00 dinara po podnosiocu prijave.
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 024/875-166 lokal 243.
Javni poziv
Prijavni formular
Izjava

6. SUFINANSIRANJE TROŠKOVA UKLANJANJA ŽIVOTINJSKIH LEŠEVA
USLOVI: fotokopija računa o troškovima transporta i tretmana leševa životinjskog porekla izdatog u periodu od 16.11.2019. do 15.11.2020. godine ili potvrda od izvršioca usluga o plaćenim troškovima
PODSTICAJ: u visini od 100% cene transporta i tretmana leša životinjskog porekla, minimalan iznos po korisniku ukupno za celu godinu je 7.000,00 din, a maksimalan iznos je 40.000,00 dinara. Podnosilac prijave može istu podneti više puta u toku 2020. godine.
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 024/875-166 lokal 243.
Javni poziv
Prijavni formular

Izvor