Program sufinansiranja inovacija

Konkursi

FOND ZA INOVACIONU DELATNOST

Program sufinansiranja inovacija

Program sufinansiranja inovacija namenjen je preduzećima kojima su potrebna znatna finansijska sredstva za komercijalizaciju istraživanja i razvoja. Program ima za cilj dalji razvoj postojećih inovativnih preduzeća zasnovanih na znanju, podsticanje uspostavljanja saradnje sa međunarodnim partnerima i povećanje broja tehnoloških kompanija.

Visina iznosa finansiranja:
• do 300.000 evra, odnosno do 70% ukupno odobrenog budžeta projekta za mikro i mala preduzeća, odnosno 60% za srednja preduzeća
• najmanje 30%, odnosno 40% obezbeđuje podnosilac prijave iz drugih privatnih izvora nezavisnih od Fonda

Uslovi za konkurisanje:
• mikro, malo ili srednje preduzeće
• osnovano u Srbiji
• u većinskom privatnom vlasništvu

Oblast/ sektor: Projekat može biti iz bilo koje oblasti nauke i tehnologije i bilo kog industrijskog sektora.

Vreme realizacije projekta: do 24 meseca

Dokumentacija koja se podnosi prilikom apliciranja:
• izjava podnosioca prijave za finansiranje
• poslovni plan
• budžet projekta
• prezentacija projekta
• finansijska predviđanja (očekivani prihodi za narednih 5 godina)
• upitnik o proceni uticaja na životnu sredinu (ESQ)
• biografije glavnog osoblja angažovanog na projektu
• zvanični finansijski izveštaji za prethodne 2 godine (gde je primenjivo)

Formulare možete preuzeti na strani Dokumentacija.

Uslovi Programa: Detaljno u Javnom pozivu i Priručniku.

Prijave se podnose putem Fondovog internet portala i na engleskom jeziku.

Javni poziv: Otvoren od 15. juna do 31. avgusta 2020. godine (do 15 časova)

Kontakt: matching.grants@inovacionifond.rs

Detaljnije