Paketi podrške opštinskim i gradskim upravama – Poziv za podnošenje prijava

Konkursi

SAVET EVROPE

Paketi podrške opštinskim i gradskim upravama – Poziv za podnošenje prijava

U sklopu realizacije druge faze projekta Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi, koji u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Stalnom konferencijom gradova i opština, sprovodi Savet Evrope, a zajednički finansiraju Evropska unija i Saveta Evrope, raspisuje se:

Poziv za podnošenje prijava za realizaciju paketa podrške u 30 pilot gradova, opština i gradskih opština za unapređenje funkcije upravljanja ljudskim resursima.

Pravo na učešće u pozivu za podnošenje prijava imaju zainteresovani gradovi, opštine i gradske opštine u Republici Srbiji. Podrška će biti omogućena za ukupno 50 lokalnih samouprava, od kojih će 30 biti odabrano na osnovu ocene konkursnih prijava, a 20 lokalnih samouprava koja su učestvovale u prethodnoj fazi projekta će biti direktno uključene u implementaciju paketa.

Paket podrške opštinskim i gradskim upravama podrazumeva pružanje EKSPERTSKE podrške i stručnog znanja u ključnim prioritetnim oblastima upravljanja ljudskim resursima u lokalnoj upravi, u skladu sa Zakonom o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave i podzakonskim aktima relevantnim za ovu oblast.

Pored realizacije paketa podrške, 50 gradova, opština i gradskih opština koji budu njihovi korisnici, imaće priliku i da učestvuju na posebnom pozivu za dodelu ekspertske podrške i finansijskih sredstava (grantova) u visini do 30.000 evra, za sprovođenje organizacionih promena i unapređenja u lokalnim administracijama. Planirano je da bude finansirano 15 projekata ove podrške, koji će biti dodeljeni na osnovu definisanih kriterijuma za dodelu grantova i ocena dostavljenih prijava. Odabrani gradovi i opštine dobiće ekspertsku i finansijsku podršku za sprovođenje organizacionih promene i unapređenja, koja su povezana sa pitanjima upravljanja ljudskim resursima u lokalnoj upravi, efikasnošću rada lokalne administracije i povećanjem kvaliteta i dostupnosti administrativnih usluga građanima i privredi.

Rok za dostavljanje prijava za učešće na pozivu za realizaciju paketa podrške je 10. oktobar 2019. godine.

Informacije o prijavi možete naći na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (http://mduls.gov.rs/) i Nacionalne akademije za javnu upravu (https://www.napa.gov.rs/). Pored opštih informacija dokumentaciju i uputstva za prijavljivanje možete preuzeti na internet stranici Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu (http://www.coe.int/belgrade) i Stalne konferencije gradova i opština (http://www.skgo.org/).

Ovom prilikom vas takođe obaveštavamo da će Savet Evrope, u cilju detaljne prezentacije paketa podrške za unapređenje funkcije upravljanja ljudskim resursima, prijavne dokumentacije i odgovora na pitanja gradova i opština, organizovati info dane u sledećim gradovima:

  • Niš – 24. septembar
  • Kragujevac – 25. septembar
  • Novi Sad – 26. septembar
  • Beograd – 27. septembar

Molimo vas da vaše prijave za učešće na info danima dostavite putem elektronske pošte na adresu lsg.serbia@coe.int, sa naznakom grada za koji prijavljujete učešće. Prijave je potrebno dostaviti najkasnije do 17. septembra 2019.

Za sve dodatne informacije i obrazloženja u vezi sa podnošenjem prijava možete kontaktirati:

Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu
Vesna Kahrimanović
koordinator projekta
Telefon: 011/ 71 555 30
e-pošta : lsg.serbia@coe.int

Detaljnije