Bespovratna sredstva Ministarstva poljoprivrede za hladnjače i opremu za hladnjače

Konkursi

UPRAVA ZA KAPITALNA ULAGANJA

Bespovratna sredstva Ministarstva poljoprivrede za hladnjače i opremu za hladnjače

Pravilnikom o podsticajima za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, definisana su bespovratna sredstva koja se mogu dobiti za izgradnju hladnjača i nabavku nove opreme za hladnjače.

Bespovratna sredstva se mogu dobiti za :

1. Troškovi izgradnje objekata za čuvanje i skladištenje voća i povrća
2. Nabavka nove opreme za objekte za čuvanje,skladištenje i pripremu za tržište voća i povrća:
1. kompresori,
2. isparivači,
3. kondenzatori,
4. paneli sa metalnom konstrukcijom i
5. vrata za komore
6. kalibratori
7. klasirke
8. sortirke
9. oprema – linija za pakovanje i obeležavanje proizvoda
10. pakerice sa automatskim vagama
11. polirke
12. boks palete za transport i skladištenje proizvoda, ram palete i paletni regali
13. metal detektori
14. oprema – linija za čišćenje i pranje proizvoda
15. kolske vage.

Subvencionisanje nabavne cene opreme za izgradnju hladnjača i nabavku nove opreme za hladnjače znosi 50-65% od iznosa cene bez PDV-a.

Iznos podsticaja zavisi od toga da li se korisnik podsticaja nalazi u marginalnom području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi ili ne. Ukoliko se korisnik podsticaja nalazi u marginalnom području, iznos podsticaja je 65% od cene bez poreza.

Spisak marginalnih područja možete pronaći na http://subvencije.rs/zakoni-pravilnici-uredbe/pravilnici/pravilnik-o-odredjivanju-podrucja-sa-otezanim-uslovima-rada-u-poljoprivredi/

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:
1. fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva
2. preduzetnik
3. privredno društvo
4. zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar, kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu
5. srednja škola.

Pravo na subvenciju se ostvaruje ako je, pored ostalog, investicija za koju se podnosi zahtev realizovana u periodu od 16. oktobra prethodne kalendarske godine, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanja prava na podsticaje i nije predmet podsticaja po nekom drugom osnovu, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima.

Propisano je da vrednost prihvatljive investicije koja je predmet zahteva bude veća od 100.000 dinara, dok iznos pojedinačnog računa treba da bude veći od 50.000 dinara i da je račun za svaku pojedinačnu investiciju veći od 50.000 dinara.

Osnovni uslovi za ostvarivanje podsticaja su da podnisilac zahteva:
Kako bi ostavrio pravo na podsticaj u okviru programu za podršku investicijama za izgradnju i opremanje objekata za čuvanje i skladištenje voća i povrća, podnosilac zahteva treba da u RPG ima upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom voća i povrća i to površine:
1. do 2 ha jagodastog voća
2. do 5 ha drugog voća
3. do 0,5 ha povrća u zaštićenom prostoru
4. do 3 ha povrća na otvorenom prostoru

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja, za svaku kalendarsku godinu, u periodu od 15. juna do 15. oktobra tekuće godine.

Maksimalan iznos podsticaja po podnosiocu zahteva je do 8.000.000 dinara.

Pravilnike,zahtev za podsticaje i spisak prihvatljivih investicija, možete preuzeti OVDE.